Náckove špásy.

Maruniak, Ján; ed. Kozák, Václav; ed. Böhm, Stanislav
2. dopln. vyd. Osveta, 1985. 80 s.