Nacistická literatura v Americe.

Bolaño, Roberto
Vyd. 1. Argo, 2011. 191 s.