Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti.

1. vyd. Slov. vydav. polit. lit, 1962. 555 s.