Náboženství a duchovní vývoj člověka. - Duchovní cesta současného člověka : (Přednáška v Brně dne 25. a 26. 4. 1990).

Antonov, Vladimir; Antonov, Vladimír
Oaza, . 34 s.