Na znamení zvonku : Mimočítanková četba pro 5. postup. roč. všeobec. vzdělávacích škol.

Říha, Bohumil
2., přeprac. vyd. SNDK, 1954. 123, [3] s.