Na Žižkově válečném voze.

Karas, Josef František
Druhé vydání. Jos. R. Vilímek, 1923. 239 s.