Na zelenom trávniku : Kniha pre futbalistov a futbalových rozhodcov.

Tabák, Endre
1. vyd. Šport, 1960. 396 s.