Na všech frontách : Čechoslováci ve II. světové válce.

ed. Duben, Vojtěch N; ed. Podoski, Barbara Lee
1. vyd. Melantrich, . 331 s.