Na úsvitu dějin : počátky civilizace a doba patriarchů.

White, Ellen Gould Harmon
2. vyd. Pro Maranatha vydal Advent-Orion, 2007. 391 s., viii s. obr. příl