Na úsvitě národní svobody.

Šolc, 1918. 1 sv. (nestr.)