Na streche sveta.

Maťašák, Miloslav
2., dopl. vyd. Šport, . 110 s.