Na srdci přírody : Kniha o stromech a ptácích.

Baar, Jindřich Šimon
Sedmé vydání. Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1941. 354-[I] s.
Edice: Jindřich Š[imon] Baar: Sebrané spisy beletristické ; Sv. V