Na srdci přírody : kniha o stromech a ptácích.

Baar, Jindřich Šimon
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1925. 374 s.
Edice: Jindřich Š. Baar - Sebrané spisy beletristické ; sv. 5