Na rozhraní.

Mináč, Vladimír
1. vyd. v ML. Mladé letá, 1960. 197 s.
Edice: Školská knižnica