Na prahu života a smrti.

Höschlová, Hana; il. Tóth, Milan
1. vyd. Naše vojsko, 2009. 125 s.