Na prahu ráje.

Sládek, Josef Václav
Matice cyrilometodějská, 1996. 224 s.