Na prahu nové společnosti : (1781-1848).

Klíma, Arnošt
1. vyd. SPN, 1979. 269, [1] s.
Edice: Knižnice všeobec. vzdělání mládeže. Edice Horizont