Na pomoc majstrom a komisiám ochrany a bezpečnosti práce.

Sorel, Július; Gíret, J
2., opr. a dopln. vyd. Práca, 1959. 190 s.
Edice: Knižnica odborových sväzov ; Zv. 1/1959