Na Počátku byla Matka.

Ferreira, Daniel
1. vyd. D. Podnecký, 2012. 338 s.