Na misijných cestách.

Tomko, Jozef
Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda, 1989. 244 s.