Na križovatkách dejín.

Trapeznikov, Sergej Pavlovič
1. vyd. Pravda, 1974. 418 s.