Na koho to slovo padne.

Chase, James Hadley
Vyd. 1. Ametyst, 1998. 165 s.