Na jaře : románek venkovské učitelky.

Horská, Jiřina
Ant. Reis, 1931. 128 s.