Na hranicích textu : úvahy a postřehy o souvislostech ... mezi texty.

ed. Svatoň, Vladimír
Ústav slavistických a východoevropských studií, . 102 s.