Na hejtě : chodské pohádky.

Hruška, Jan František; il. Krs, Bohumil
A.B. Černý, 1917. 122 s.