Na dosah ruky.

Erben, Václav
2. vyd., v Nakl. Svoboda 1. vyd. Svoboda, 1992. 246 s.
Edice: 12x kapitán Exner ; sv. 6