Na dolinách svítá : (Hejtman Šarovec) : slovácká rapsodie.

Kožík, František
Moraviapress, 1999. 213 s.