Na Ďalekom východe hrmí.

Pavlenko, Petr Andrejevič
2. vyd. Svet socializmu, 1954. 418 s.