Na Chlumku : [Mimočítanková četba pro 5. postup. ročník všeobec. vzdělávacích škol].

Jirásek, Alois; il. Aleš, Mikoláš
3. vyd. v SNDK. SNDK, 1954. 31, [5] s.