Mythologie Řekův a Římanův.

Saska, Leo František; ed. Groh, František
6. opr. a rozmnož. vyd. I.L. Kober, 1915. v, 268 s.