My kážeme Krista ukřižovaného : velkopáteční rozjímání v bazilice svatého Petra.

Cantalamessa, Raniero
Vyd. 1. Karmelitánské nakladatelství, 1996. 132 s.