Muž bolestí : Mysterium Golgothae tremendum. I. svazek, Revoluční ráz dob Kristových.

Hynek, Rudolf Maria
Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1946. 224-[III] s.