Můj vzor Ježíš, syn Panny Marie.

Neubert, E
Matice cyrilometodějská, 2011. 126 s.