Můj pradědeček a já neboli Velký a malý boy : Užitečné a potěšitelné příhody z Humří boudy na Helgolandu, vyprávěné Kožené Líze, zkrášlené mými verši, jakož i verši mého pradědečka, a pečlivě zapsané pro potěšení dětíjakéhokoli věku.

Krüss, James
1. vyd. Mladá fronta, 1973. 215 s.