Můj neobyčejný životní příběh.

Laun, Hellmut
Vyd. 2., V MCM 1., opr. a rozš. Matice cyrilometodějská, 2002. 135 s.