Mudr. Ivan Hálek.

Tkadlečková-Vantuchová, Jarmila
1. vyd. Osveta, 1959. 88 s.
Edice: Priekopníci našej prítomnosti ; zv. 11