Mravný národ, silný národ : výbor článků a přednášek z doby válečné a poválečné.

Kálal, Karel
L. Mazáč, 1931. 225 s.
Edice: Karla Kálala Spisy etické ; 6