Mravní život podle řádu nadpřirozeného.

Karlík, Oldřich
Lidové knihkupectví a nakladatelství, 1936. 200 s.