Mozek a jeho duše.

Koukolík, František
2., přeprac. vyd. Makropulos, 1997. 271 s.