Moudrost věků : lexikon latinských výroků, přísloví a rčení.

Kuťáková, Eva; Marek, Václav; Zachová, Jana
4. rozš. a přeprac. vyd., v Leda vyd. 1. LEDA, 2002. 510 s.