Moudrost věků : lexikon latinských výroků, přísloví a rčení.

ed. Kuťáková, Eva; ed. Marek, Václav; ed. Zachová, Jana
Vyd. 1. Svoboda, 1988. 661 s.