Motorové oleje : Novodobé směry v jejich výrobě a zušlechťování s dodatkem o strojním hodnocení olejů.

Štěpina, Václav; Čejka, Vladimír
1. vyd. SNTL, 1954. 126, [1] s.
Edice: Řada chemické literatury