Motáky nezvěstnému.

Pecka, Karel
Vyd. 1. v ČSFR. Atlantis, 1990. 399 s.