Moravské zemské desky : 1567-1642. [D.] 3, Kraj olomoucký.

ed. Matějek, František
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1953. cxxxii, 858 s., 55 obr. příl