Moravské vývody erbovní.

Houdek, Vítězslav
Musejní spolek, 1917. II, 72 s.