Mont-Oriol.

Maupassant, Guy de
2. vyd. Slov. spisovateľ, 1964. 258 s.
Edice: Svetová próza. Tvorba národov