Monarcha.

Seton, Ernest Thompson
J. Otto, 1928. 102 - [I] s.
Edice: Seton, Ernest Thompson: Spisy ; VI