Modlitba Otče náš vyložená slovy Ježíšovými z evangelií.

ed. Hrozný, Jindřich; il. Konůpek, Jan
[K. P. Lanštják], 1936. [30] s.