Moderní literatura československá.

Nor, A. C
3. vyd., dopl. a rozš. [A.C. Nor], 1937. 79 s.