Moderná slovenčina.

Mistrík, Jozef
3., přeprac. vyd. SPN, . 292 s.